De sluier tussen de materiële wereld en de ‘andere wereld’.

We staan op de schouders van onze voorouders. Afrikaans gezegde. Er wordt gezegd dat rond het begin van de maand november de sluier tussen de levenden ofwel de materiële wereld en de wereld van de overledenen / goden / heiligen / spirits ofwel de ‘andere wereld’ het dunst is en dat op deze dagen het … Lees verder De sluier tussen de materiële wereld en de ‘andere wereld’.

De Arend

Ik was onder de indruk van het symbool van de adelaar dat je in deze kerk kunt vinden en wilde daar meer over weten. Ik ontdekte dat de adelaars het embleem zijn van Calimala, het koopmansgilde dat vanaf de 13e eeuw verantwoordelijk was voor het onderhoud van de kerk. Maar de Adelaar moet meer betekenen dan dit. Maar wat dan?

Systemic Ritual versus Family constellations versus Shamanism

Systemic Ritual is a method that combines the work of constellations and elements of Shamanic Ritual. The aim is to create healing by connecting to more expansive ancestral fields and their resources, strength and support.

Working online with systemic constellations – is that possible?

Working online with systemic constellations - is that possible? If you had asked me this question a year ago, before all the lockdowns, I would have said NO. But then all the lockdowns came. However, I did not want to sit still and insisted on continuing my work. And why shouldn't that be possible? After all, with Systemic Constellations and Systemic Ritual you work with the knowing field. This field is independent of time and space. I went for it and experience has taught me that you can do the job very well ONLINE. Of course, it is more convenient face to face, because physical touch, which can mean a new, healing physical experience for a client, is in that sense also essential in this work. But not necessarily a must. That which happens in the knowing field is nevertheless the essence of systemic work - at least in my view, the more spiritual view of systemic work.

Online werken met systemische opstellingen – kan dat? Het wetende veld.

Als je me deze vraag een jaar geleden had gesteld, voor alle lockdowns, zou ik stellig gezegd hebben NEE. Maar vervolgens kwamen alle lockdowns. Ik wilde echter niet stil zitten en wilde per se met mijn werk door gaan. En waarom zou dat niet kunnen? Met Systemische Opstellingen en Systemic Ritual werk je immers met … Lees verder Online werken met systemische opstellingen – kan dat? Het wetende veld.

The direction of the North

The energy of the North is at its highest on the shortest day of the year. In 2020 this will be on Monday, December 21. On this evening you can participate in the workshop "Celebrating the North". This workshop will take place ONLINE. This evening we will connect with the qualities of the North using … Lees verder The direction of the North

Het levenswiel – de windrichting van het Noorden

English version: the-direction-of-the-north/ De energie van het noorden is op zijn hoogst op de kortste dag van het jaar. In 2020 is dat op maandag 21 december. Op deze avond kun je deelnemen aan de workshop 'Celebrating the North'. Deze wordt ONLINE gegeven. We gaan ons deze avond verbinden met de kwaliteiten van het Noorden … Lees verder Het levenswiel – de windrichting van het Noorden