Het levenswiel – de windrichting van het Oosten

Het levenswiel – wat is dat? Lees: /het-levenswiel/ Het oosten omvat de kwaliteiten van vernieuwing, aanschouwen, waarnemen, overzien, oriënteren op de wereld om ons heen. Het plotseling hebben van heldere inzichten is een oostkracht. Het oosten is onbevangen (als een kind). Een andere kwaliteit van het oosten is het kunnen regenereren – de oostkracht zorgt … Lees verder Het levenswiel – de windrichting van het Oosten

Onze collectieve voorouders

In enge zin, zijn onze voorouders degenen met wie we een bloedverwantschap hebben. In bredere zin zijn zij ook collectieve verwanten uit vroegere tijden, waar we collectief van afstammen - als mensheid, natie, gemeenschap, bevolkingsgroep. In het artikel 'Onze voorouders, wie zijn dat?' lees je over de voorouders waarmee we een bloedverwantschap hebben. Deze blog gaat over onze collectieve voorouders.

The direction of the North

The energy of the North is at its highest on the shortest day of the year. In 2020 this will be on Monday, December 21. On this evening you can participate in the workshop "Celebrating the North". This workshop will take place ONLINE. This evening we will connect with the qualities of the North using … Lees verder The direction of the North

Het levenswiel – de windrichting van het Noorden

English version: the-direction-of-the-north/ De energie van het noorden is op zijn hoogst op de kortste dag van het jaar. In 2020 is dat op maandag 21 december. Op deze avond kun je deelnemen aan de workshop 'Celebrating the North'. Deze wordt ONLINE gegeven. We gaan ons deze avond verbinden met de kwaliteiten van het Noorden … Lees verder Het levenswiel – de windrichting van het Noorden

ONLINE workshops – Strengthening the soul

On the 'pay as you like' evenings, we will do rituals and meditation to restore the connection with our soul. Always different rituals and practices - that help to connect better with your soul. What does your soul need to be more present in your life, feel save, and where is healing needed?

Het levenswiel – de windrichting van het Westen

Het levenswiel - wat is dat? Lees: /het-levenswiel/ Het westen omvat de kwaliteiten van afronden, evalueren, bezinnen, loslaten, reinigen, ontladen, contact hebben met de innerlijke wereld van emoties, behoeften, verlangens, waarden, wensen. In het westen ontdoen we ons van ballast, van het overbodige, waardoor de essentie zichtbaar wordt. De energie van het westen is het … Lees verder Het levenswiel – de windrichting van het Westen

Het levenswiel – de windrichting van het Zuiden

Het levenswiel - wat is dat? Lees: /het-levenswiel/ Het zuiden omvat de kwaliteit van het tot wasdom gekomen zijn. De energie van het zuiden is het meest aanwezig in de zomer, in de middag, bij volle maan. In ons persoonlijke leven is het de periode van volwassenheid. Dat is de periode waarin we onze verantwoordelijkheden … Lees verder Het levenswiel – de windrichting van het Zuiden

Het Levenswiel

De vier richtingen als kompas voor je levensweg. Het Levenswiel - ook wel bekend als medicijnwiel - is een model uit sjamanistische culturen. Het wiel leert je dat er steeds vier perspectieven zijn van waaruit je naar dingen kunt kijken. De vier perspectieven zijn afgeleid van de vier windrichtingen: noord, oost, zuid, west. De vier … Lees verder Het Levenswiel