Onze collectieve voorouders

In enge zin, zijn onze voorouders degenen met wie we een bloedverwantschap hebben. In bredere zin zijn zij ook collectieve verwanten uit vroegere tijden, waar we collectief van afstammen - als mensheid, natie, gemeenschap, bevolkingsgroep. In het artikel 'Onze voorouders, wie zijn dat?' lees je over de voorouders waarmee we een bloedverwantschap hebben. Deze blog gaat over onze collectieve voorouders.

ONLINE workshops – Strengthening the soul

On the 'pay as you like' evenings, we will do rituals and meditation to restore the connection with our soul. Always different rituals and practices - that help to connect better with your soul. What does your soul need to be more present in your life, feel save, and where is healing needed?

Een boodschap van mij aan jou en een zegen voor ons beiden / a message from me to you and a blessing for both of us.

For complete english version: see a Message and a BlessingIn dit ritueel stuur je 4 personen symbolisch een kaartje – een kaartje met maximaal 10 regels waarin je zegt wat je nog wil zeggen.Dit ritueel loont zich om kort / krachtig de woorden te zeggen tegen iemand (symbolisch) waarmee je nog ‘onaffe’ zaken hebt, waardoor … Lees verder Een boodschap van mij aan jou en een zegen voor ons beiden / a message from me to you and a blessing for both of us.

Grounding – earth, sky and heart meditation

Sit on your chair and close your eyes. Focus upon your breathing. Become aware of your breath. Slowly your focus goes inside. Feel the earth under your feet. The colour of the earth is brown. There is brown earth energy under your feet and, this energy touches each cell of your feet. Slowly this brown … Lees verder Grounding – earth, sky and heart meditation

Lente reinigingsritueel

Het is weer lente. In de katholieke cultuur is dat de tijd om te vasten. Volgens de Chinese Geneeskunde is de leverenergie (een belangrijk detox orgaan) dan op zijn hoogst. Dus een goede tijd om te reinigen, om los te laten. Hierbij een reinigingsritueel voor onze psyche en ziel.

Cleaning ritual

It's spring again. In Catholic culture, that is the time to fast. According to Chinese Medicine, the liver energy (an important detox organ) is then at its highest. So a good time to clean, to let go. Hereby a cleansing ritual for our psyche and soul.