Onze collectieve voorouders

In enge zin, zijn onze voorouders degenen met wie we een bloedverwantschap hebben. In bredere zin zijn zij ook collectieve verwanten uit vroegere tijden, waar we collectief van afstammen - als mensheid, natie, gemeenschap, bevolkingsgroep. In het artikel 'Onze voorouders, wie zijn dat?' lees je over de voorouders waarmee we een bloedverwantschap hebben. Deze blog gaat over onze collectieve voorouders.

ONLINE workshops – Strengthening the soul

On the 'pay as you like' evenings, we will do rituals and meditation to restore the connection with our soul. Always different rituals and practices - that help to connect better with your soul. What does your soul need to be more present in your life, feel save, and where is healing needed?

Grounding – earth, sky and heart meditation

Sit on your chair and close your eyes. Focus upon your breathing. Become aware of your breath. Slowly your focus goes inside. Feel the earth under your feet. The colour of the earth is brown. There is brown earth energy under your feet and, this energy touches each cell of your feet. Slowly this brown … Lees verder Grounding – earth, sky and heart meditation

Lente reinigingsritueel

Het is weer lente. In de katholieke cultuur is dat de tijd om te vasten. Volgens de Chinese Geneeskunde is de leverenergie (een belangrijk detox orgaan) dan op zijn hoogst. Dus een goede tijd om te reinigen, om los te laten. Hierbij een reinigingsritueel voor onze psyche en ziel.

Cleaning ritual

It's spring again. In Catholic culture, that is the time to fast. According to Chinese Medicine, the liver energy (an important detox organ) is then at its highest. So a good time to clean, to let go. Hereby a cleansing ritual for our psyche and soul.

De witte spin en het mentale lichaam

Foto: De Spin - uit de PsychoMotion Methode Reflectiekaarten Diermetaforen als toegangspoort naar kracht - http://www.psychomotion.nl/producten/ In het artikel 'Onze lichamen' kon je lezen over de verschillende lichamen. In dit artikel  beschrijf ik een Systemic Ritual om het mentale lichaam te ondersteunen.  Je kunt dit ritueel alleen uitvoeren of met anderen. In dit ritueel wordt … Lees verder De witte spin en het mentale lichaam