Hechtingsstijlen: een korte introductie

Er zijn veel factoren van invloed op partnerrelaties. De hechtingsstijl met je ouders is zeker van grote invloed. De hechting zoals we die beleefd hebben met onze ouders, bepaalt hoe we relaties waarnemen. Zie het als een lens waardoor we relaties zien en beleven. Deze stijl bepaalt hoe veilig we denken dat relaties zijn. Er zijn vier hechtingsstijlen waarover ik je wat vertel.

Systemic Ritual voor cross-culturele en niet-traditionele relaties

Iedereen is geprogrammeerd om er alles aan te doen om erbij te horen. Ons voortbestaan is daarvan afhankelijk: we moeten bij een groep horen om te overleven. We komen voort uit ons gezin van herkomst – de eerste en meestal belangrijkste groep waartoe we behoren – met diepe gehechtheden. Daarbij komen nog familie- en culturele normen en waarden, die diep in ons geworteld zijn. Dat kan lastig zijn als je een partner vindt die – logischerwijs - zijn/haar eigen familiewaarden meeneemt. En hoe gaat dat in een cross-culturele of niet-traditionele relatie? Daar is het mogelijk nog ingewikkelder.

De ouder-kind relatie en de impact op partnerrelaties

Geen enkele ouder is perfect. Zelfs als je vader of moeder een soort boeddha’s zouden zijn, zouden ze – voor jou – niet perfect zijn geweest. Zelfs boeddha’s zijn niet capabel om een kind te geven wat het nodig heeft, aangezien de behoeften van een kind eindeloos zijn. Daarnaast hebben ouders ook hun verplichtingen en verantwoordelijkheden naar hun kinderen. Hierdoor kunnen ze niet zomaar aan álle behoeften van het kind voldoen. Zodoende heeft ieder van ons ergens een potje onvervulde behoeften wat we door íets of íemand willen laten vullen.

Relaties – het perspectief vanuit systemische opstellingen

Een koppel relatie is geen relatie tussen twee personen, maar een relatie tussen velen. Zie het als een samenkomen van twee planeten: elke planeet is verbonden met grotere krachten. Als mens maken we ook deel uit van een groter geheel: een familie, een woonomgeving, een land, een cultuur. Krijg je een partner, dan heb je ook te maken met zijn of haar familie, woonomgeving, cultuur, etc.

Vaders

In onze psyche dragen we een beeld van Vader. Meestal is dit beeld gebaseerd op de ervaring die we hadden met onze biologische vader. Onze psyche bevat echter ook beelden van Vader die zijn gebaseerd op het archetype van Vader. Deze afbeeldingen van Vader vinden we terug in de oude verhalen: de mythen en sprookjes. Het Vaderbeeld lijkt universeel te zijn; het bestaat in veel verschillende culturen over de hele wereld.

Onze collectieve voorouders

In enge zin, zijn onze voorouders degenen met wie we een bloedverwantschap hebben. In bredere zin zijn zij ook collectieve verwanten uit vroegere tijden, waar we collectief van afstammen - als mensheid, natie, gemeenschap, bevolkingsgroep. In het artikel 'Onze voorouders, wie zijn dat?' lees je over de voorouders waarmee we een bloedverwantschap hebben. Deze blog gaat over onze collectieve voorouders.

Systemic Ritual versus Family constellations versus Shamanism

Systemic Ritual is a method that combines the work of constellations and elements of Shamanic Ritual. The aim is to create healing by connecting to more expansive ancestral fields and their resources, strength and support.