Systemic Ritual voor cross-culturele en niet-traditionele relaties

Iedereen is geprogrammeerd om er alles aan te doen om erbij te horen. Ons voortbestaan is daarvan afhankelijk: we moeten bij een groep horen om te overleven. We komen voort uit ons gezin van herkomst – de eerste en meestal belangrijkste groep waartoe we behoren – met diepe gehechtheden. Daarbij komen nog familie- en culturele normen en waarden, die diep in ons geworteld zijn. Dat kan lastig zijn als je een partner vindt die – logischerwijs - zijn/haar eigen familiewaarden meeneemt. En hoe gaat dat in een cross-culturele of niet-traditionele relatie? Daar is het mogelijk nog ingewikkelder.

De ouder-kind relatie en de impact op partnerrelaties

Geen enkele ouder is perfect. Zelfs als je vader of moeder een soort boeddha’s zouden zijn, zouden ze – voor jou – niet perfect zijn geweest. Zelfs boeddha’s zijn niet capabel om een kind te geven wat het nodig heeft, aangezien de behoeften van een kind eindeloos zijn. Daarnaast hebben ouders ook hun verplichtingen en verantwoordelijkheden naar hun kinderen. Hierdoor kunnen ze niet zomaar aan álle behoeften van het kind voldoen. Zodoende heeft ieder van ons ergens een potje onvervulde behoeften wat we door íets of íemand willen laten vullen.

Relaties – het perspectief vanuit systemische opstellingen

Een koppel relatie is geen relatie tussen twee personen, maar een relatie tussen velen. Zie het als een samenkomen van twee planeten: elke planeet is verbonden met grotere krachten. Als mens maken we ook deel uit van een groter geheel: een familie, een woonomgeving, een land, een cultuur. Krijg je een partner, dan heb je ook te maken met zijn of haar familie, woonomgeving, cultuur, etc.

Systemic Ritual versus Family constellations versus Shamanism

Systemic Ritual is a method that combines the work of constellations and elements of Shamanic Ritual. The aim is to create healing by connecting to more expansive ancestral fields and their resources, strength and support.

Working online with systemic constellations – is that possible?

Working online with systemic constellations - is that possible? If you had asked me this question a year ago, before all the lockdowns, I would have said NO. But then all the lockdowns came. However, I did not want to sit still and insisted on continuing my work. And why shouldn't that be possible? After all, with Systemic Constellations and Systemic Ritual you work with the knowing field. This field is independent of time and space. I went for it and experience has taught me that you can do the job very well ONLINE. Of course, it is more convenient face to face, because physical touch, which can mean a new, healing physical experience for a client, is in that sense also essential in this work. But not necessarily a must. That which happens in the knowing field is nevertheless the essence of systemic work - at least in my view, the more spiritual view of systemic work.

Herdenken en eren van de overledenen

We staan op de schouders van onze voorouders.Afrikaans gezegde. Er wordt gezegd dat rond het begin van de maand november de sluier tussen de levenden ofwel de materiële wereld en de wereld van de overledenen / goden / heiligen / spirits ofwel de ‘andere wereld’ het dunst is en dat op deze dagen het contact … Lees verder Herdenken en eren van de overledenen

ONLINE workshops – Strengthening the soul

On the 'pay as you like' evenings, we will do rituals and meditation to restore the connection with our soul. Always different rituals and practices - that help to connect better with your soul. What does your soul need to be more present in your life, feel save, and where is healing needed?