Individuele sessies, op afspraak – 06 42181239.
Live in mijn praktijk of ONLINE (via zoom).

Met de methode van systemische opstellingen worden de onderlinge relaties en de meestal onbewuste dynamieken die tussen personen aanwezig zijn zichtbaar gemaakt en opnieuw op elkaar afgestemd.

Van welke systemen maak je deel uit?

Het meest basale systeem waarvan je deel uitmaakt is je familie. Dat is niet alleen je huidige gezin, maar ook het gezin waarin je bent opgegroeid en alle generaties daarvoor.
De ervaring leert dat hardnekkige gedragspatronen of onverklaarbare gevoelens van schuld, schaamte, verdriet e.d. afkomstig zijn uit het familiesysteem en ‘meegenomen worden’ en ‘doorleefd’ worden in andere relaties, zoals je relaties met collega’s of leidinggevende of je relaties met je vrienden.
In een opstelling kan de oorsprong van dit soort patronen worden blootgelegd en alsnog opgelost worden.

Met wie wordt een opstelling en systemic ritual gedaan?

Een opstelling of ritueel kan individueel plaatsvinden in mijn praktijk.
Voor een afspraak kun je met mij contact opnemen: 06-42181239 of susanne@sejhazen.nl.

Er worden ook groepsbijeenkomsten georganiseerd. Zie:
https://sejhazendotnl.wordpress.com/hidden-dynamics/
en
https://sejhazendotnl.wordpress.com/familie-dynamieken-exploreren-met-hulp-van-systemic-ritual/

Meer informatie over opstellingen en Systemic Ritual, zie: Wat zijn familieopstellingen 

en Wat is Systemic Ritual?

Kosten voor een individuele sessie zijn: € 115,00.

Begeleider:

Susanne Hazen