Systemic Ritual versus Family constellations versus Shamanism

Systemic Ritual is a method that combines the work of constellations and elements of Shamanic Ritual. The aim is to create healing by connecting to more expansive ancestral fields and their resources, strength and support.

Online werken met systemische opstellingen – kan dat? Het wetende veld.

Als je me deze vraag een jaar geleden had gesteld, voor alle lockdowns, zou ik stellig gezegd hebben NEE. Maar vervolgens kwamen alle lockdowns. Ik wilde echter niet stil zitten en wilde per se met mijn werk door gaan. En waarom zou dat niet kunnen? Met Systemische Opstellingen en Systemic Ritual werk je immers met … Lees verder Online werken met systemische opstellingen – kan dat? Het wetende veld.

Krachtbronnen / hulpbronnen

Het doel van Systemische Rituelen is de cliënt te voorzien van hulpbronnen buiten zichzelf of de toegang te openen en te versterken naar hulpbronnen die al beschikbaar zijn voor cliënt. Dit is in enige mate afwijkend van het opstellingenwerk waar het accent ligt op confrontatie met de verstrikking, die weliswaar inzicht en veelal ook oplossingen … Lees verder Krachtbronnen / hulpbronnen

Video interview: About Systemic Constellations and Systemic Ritual.

Unconsciously we can be entangled with a family member and feel its pain; consciously we can tune in on family members or other healing energies that give us strength. Recently I participated in the project of Maria Edith Pineda Rincon, acupuncturist and a professional in Integrative Natural Medicine. She made a video series with different … Lees verder Video interview: About Systemic Constellations and Systemic Ritual.

Lente reinigingsritueel

Het is weer lente. In de katholieke cultuur is dat de tijd om te vasten. Volgens de Chinese Geneeskunde is de leverenergie (een belangrijk detox orgaan) dan op zijn hoogst. Dus een goede tijd om te reinigen, om los te laten. Hierbij een reinigingsritueel voor onze psyche en ziel.

Cleaning ritual

It's spring again. In Catholic culture, that is the time to fast. According to Chinese Medicine, the liver energy (an important detox organ) is then at its highest. So a good time to clean, to let go. Hereby a cleansing ritual for our psyche and soul.

Je passie leven!

Leven vanuit je passie – Wat bedoel ik hiermee? Synoniemen van passie zijn “overgave”, “hartstocht”, “bezieling”. Leven vanuit je passie zou dan betekenen dat je je leven voor een groot deel invult met de dingen waarbij je hart ligt, waarvan je ziel gaat bloeien, waarvan je gaat stralen. Wat roept dit thema bij mij op? … Lees verder Je passie leven!

De meervoudige ziel

Afbeelding: Ontwerp: Alma Mekking Tekeningen: David Ridley Elke cultuur en religie gelooft in een concept van de ziel of hoe men dat ook noemt. Er is een geloof dat we meer zijn dan ons lichaam en dat we ook een ziel hebben, die na het overlijden van het lichaam voortgaat en terugkeert naar waar deze … Lees verder De meervoudige ziel