Systemic Ritual versus Family constellations versus Shamanism

Systemic Ritual is a method that combines the work of constellations and elements of Shamanic Ritual. The aim is to create healing by connecting to more expansive ancestral fields and their resources, strength and support.

Online werken met systemische opstellingen – kan dat? Het wetende veld.

Als je me deze vraag een jaar geleden had gesteld, voor alle lockdowns, zou ik stellig gezegd hebben NEE. Maar vervolgens kwamen alle lockdowns. Ik wilde echter niet stil zitten en wilde per se met mijn werk door gaan. En waarom zou dat niet kunnen? Met Systemische Opstellingen en Systemic Ritual werk je immers met … Lees verder Online werken met systemische opstellingen – kan dat? Het wetende veld.

Krachtbronnen / hulpbronnen

Het doel van Systemische Rituelen is de cliënt te voorzien van hulpbronnen buiten zichzelf of de toegang te openen en te versterken naar hulpbronnen die al beschikbaar zijn voor cliënt. Dit is in enige mate afwijkend van het opstellingenwerk waar het accent ligt op confrontatie met de verstrikking, die weliswaar inzicht en veelal ook oplossingen … Lees verder Krachtbronnen / hulpbronnen

Spirit Animal Helpers

I feel connected to animals – not only because of they are ‘cute’, but for most that we can learn from them and that they can be our guide, that helps us to explore our inner and outer realms. Animals as teachers and messengers from the guides in the unseen realm.

Video interview: About Systemic Constellations and Systemic Ritual.

Unconsciously we can be entangled with a family member and feel its pain; consciously we can tune in on family members or other healing energies that give us strength. Recently I participated in the project of Maria Edith Pineda Rincon, acupuncturist and a professional in Integrative Natural Medicine. She made a video series with different … Lees verder Video interview: About Systemic Constellations and Systemic Ritual.

Lente reinigingsritueel

Het is weer lente. In de katholieke cultuur is dat de tijd om te vasten. Volgens de Chinese Geneeskunde is de leverenergie (een belangrijk detox orgaan) dan op zijn hoogst. Dus een goede tijd om te reinigen, om los te laten. Hierbij een reinigingsritueel voor onze psyche en ziel.

Cleaning ritual

It's spring again. In Catholic culture, that is the time to fast. According to Chinese Medicine, the liver energy (an important detox organ) is then at its highest. So a good time to clean, to let go. Hereby a cleansing ritual for our psyche and soul.